fbpx
0
Uutiset

Syksyn 2020 tietokirjat

By 16.8.20201 joulukuun, 2020No Comments
Terra Cognitan kirjat, syksy 2020

Terra Cognita Oy:n 23. toimintavuosi alkaa. Alusta lähtien Terra Cognita on keskittynyt korkealuokkaisen tietokirjallisuuden tuottamiseen.

Terra Cognita Oy:n syksyn 2020 ohjelma jatkaa tätä linjaa. Uutuudet esittelevät uutta ja ajankohtaista ajattelua.

Tänä syksynä Terra Cognita julkaisee 7 uutta kirjaa.

 

IHMISLUONTO 

 

Heikki Sarmaja, Perheen syntyHeikki Sarmaja, Perheen synty, Edvard Westermarckin ja ihmisluonnon jäljillä, ISBN 978-952-7367-05-6, 450 sivua, ovh. € 50,00KL 30.

Edvard Westermarck (1862–1939) on luultavasti kaikkien aikojen merkittävin suomalainen tutkija. Hän sovelsi Darwinin teoriaa luonnonvalinnasta mm. ihmisen moraalin ja perheinstituutioden tarkasteluun. Westermarckin mukaan perhe ja moraali ovat evoluutiossa kehittyneen ihmisluonnon tuotteita.

Ihmistieteiden valtavirta kuitenkin hylkäsi biologisen ihmiskuvan, joka demonisoitiin ”sosiobiologiana”, ja omaksui ajatuksen ihmisestä tyhjänä tauluna.

Yhteiskuntatieteilijä Heikki Sarmaja kuitenkin osoittaa, että Westermarckin tutkimukset ovat edelleen monessa suhteessa merkittävintä, mitä aiheesta on sanottu. Hän tarkastelee Westermarckin työtä ja ajatuksia sekä historiallisessa valossa että vertaa niitä nykyaikaiseen evoluutiopsykologiseen ajatteluun ja aineistoon.

Samalla hän tarjoaa kattavan näkökulman yhteen viime aikojen tärkeimmistä tieteellisen paradigman muutoksista, kun biologiset näkökulmat ovat hiljalleen saaneet ihmistieteissä jälleen jalansijaa.

Ilmestyy 20.11.2020. Tutustu kirjaan linkistä.

 

Michael Gazzaniga, TietoisuusvaistoMichael S. Gazzaniga, Tietoisuusvaisto, Miten aivot tuottavat mielen, suom. Kimmo Pietiläinen, ISBN 978-952-7367-02-5, 255 sivua, € 40,00. KL 14.

Miten neuronit muuttuvat mieleksi? Miten atomien, molekyylien, kemikaalien ja solujen fysikaalinen “aine” luovat monenlaisia eläviä maailmoja sinunkin päässäsi?

Tämä tietoisuuden ongelma on kestänyt vuosituhansia. Viime vuosisadan laajat aivojen rakennetta koskevat tiedot eivät ole tuoneet sen ratkaisua yhtään lähemmäksi kuin muinaisessa Kreikassa.

Tässä teoksessa neurotieteen pioneeri Michael S. Gazzaniga esittelee tietoisuuden ongelman laajasti ja päätyy uuden tutkimuksen havaintoon, että aivot ovat oikeastaan yhdessä toimivien, toisistaan riippumattomien neuronien liittoutuma. Ja tietoisuus on liittoutuman tuotos: vaisto.

Ilmestynyt, linkki kirjan sivulle.

 

MATEMATIIKKA

Ben Orlin, Matematiikkaa huonoin piirroksin

Ben Orlin, Matematiikkaa huonoin piirroksin, Kuinka matematiikka kuvaa maailmaa. suom. Juha Pietiläinen, ISBN 978-952-7367-07-0, 400 sivua, € 50,00. KL 51.

Matematiikka liittyy jokseenkin kaikkeen ympärillämme. Lisäksi monet toisiinsa näennäisesti liittymättömät asiat voidaan ymmärtää samojen matematiikan käsitteiden ja ajattelutapojen avulla.

Matematiikan opettaja ja mestarillinen havainnollistaja Ben Orlin kuvaa ja selittää näitä yhteyksiä hauskojen tarinoiden ja tikku-ukkojen avulla. Tarinoiden ja piirrosten kautta avautuu matemaattisen ajattelun maisema, joka sisältää mm. tilastotiedettä, todennäköisyyslaskentaa, geometriaa ja matemaattista mallintamista. Jopa tieteen p-hakkerointikriisi aukeaa, kun sen selittää huonoin piirroksin.

Kirja sopii sekä matematiikkaa osaaville että matematiikkaa kammoaville. Valmistaudu oivaltamaan, miten perinnöllisyys ja pörssiromahdukset liittyvät toisiinsa.

Tutustu kirjaan linkistä.

 

YHTEISKUNTA

Daron Acemoglu jaAcemoglu ja Robinson, Kapea käytävä James A. Robinson, Kapea käytävä, Valtiot, yhteiskunnat ja vapauden kohtalo, suom. Kimmo Pietiläinen, ISBN 978-952-7367-01-8, 649 sivua + 16 sivun neliväriliite, € 60,00KL 32.

Miksi maat kaatuvat? –teoksen tekijät esittelevät tässä teoksessa uuden tavan tarkastella, miksi vapaus kukoistaa joissakin valtioissa, mutta jää muissa itsevaltiuden tai anarkian jalkoihin, ja miten vapaus voi kukoistaa uusista uhista huolimatta.

Vapaus ei ole asioiden “luonnollinen” tila. Miltei aina vahvat ovat alistaneet heikot ja voima ja normit ovat murskanneet ihmisen vapauden. Valtio on ollut niin heikko, että se ei ole kyennyt suojelemaan yksilöitä alistavilta normeilta tai niin vahva, että ihmiset eivät ole kyenneet suojautumaan despooteilta.

Vapaus ilmaantuu vain, kun yhteiskunta mobilisoituu, osallistuu aktiivisesti politiikkaan ja pitää puolensa valtiota ja eliittejä vastaan. Samalla valtion on oltava riittävän vahva suojatakseen ihmisiä anarkialta ja yhteisön mielivaltaiselta normistolta.

Länsimaisen myytin mukaan poliittinen vakaus on kestävä rakenne, tasapainotila, johon ”valistuksen” prosessi johtaa. Tämän kirjan tekijöiden mukaan tämä staattinen näkemys on fantasiaa.

Vapaus on pikemmin valtion ja yhteiskunnan välissä jatkuvasti elävä kapea käytävä, jonka säilyttäminen edellyttää valtion ja yhteiskunnan jatkuvaa kamppailua. Oikeastaan ilman sitä vapaus katoaa joko despotismiin tai anarkiaan.

Valtion instituutioiden on kehityttävä jatkuvasti, kun haasteiden luonne ja yhteiskunnan tarpeet muuttuvat. Niinpä yhteiskunnan on kehitettävä jatkuvasti kykyään pitää valtio ja hallitsijat vastuuvelvollisina, kun valtioiden kyvyt kehittyvät. Kun tämä kamppailu muuttuu itseään vahvistavaksi, osapuolten on kehitettävä aikaisempaa rikkaampi kykyjen valikoima edetäkseen vapauden käytävässä.

Ilmestynyt, linkki kirjan sivulle.

 

Bruce Schneier, Klikkaa tästä ja tapa kaikkiBruce Schneier, Klikkaa tästä ja tapa kaikki, Suojaus ja eloonjääminen hyperkytkeytyneessä maailmassa. Suom. Kimmo Pietiläinen, ISBN 978-952-7367-04-9, 350 sivua, € 40,00. KL 61.

Nykyään kaikki on tietokone. Uuni on tietokone, joka kuumentaa asioita. Jääkaappi on tietokone, joka pitää asiat kylminä. Nämä termostaateista kemiantehtaisiin ulottuvat tietokoneet ovat kaikki verkossa. Aikoinaan internet oli virtuaalinen abstraktio, mutta nyt se aistii ja koskettaa fysikaalista maailmaa.

Internet on muuttumassa esineiden internetiksi, internet+:ksi ja alamme nähdä itseohjautuvien autojen, älykkäiden kaupunkien ja käyttäytymisalgoritmeilla varustettujen henkilökohtaisten kouluttajien mahdollisuudet.

Mutta tässäkin miekassa on kaksi terää. Jokainen tietokone voidaan hakkeroida ja toisiinsa kytkeytyneinä ne ovat haavoittuvimmillaan. Internet+ ei välttämättä ole yksinomaan hyvä asia.

Maineikas tietoturvallisuuden asiantuntija Bruce Schneier kertoo, mitä internet+ kenties tuo muassaan ja miten siihen tulee varautua.

Ilmestynyt. Tutustu kirjaan.

 

TEKOÄLY

John D. Kelleher, Syväoppiminen, kuinka tekoäly toimiiJohn D. Kelleher, Syväoppiminen, Kuinka tekoäly toimii. Suom. Kimmo Pietiläinen, ISBN 978-952-7367-03-2, 250 sivua, € 30,00. KL 61.

Syväoppiminen on tekoälyn ydin, ja tekoälyyn perustuvat tietokoneet opetetaan syväoppivilla tekniikoilla.

Syväoppimisen tulokset ovat olleet häkellyttäviä. Siihen perustuvat koneet ovat päihittäneet peleistä vaikeimpana pidetyn go:n mestarit vain muutamassa vuodessa ja ne oppivat tietokonepelit nopeammin ja paremmin kuin ihmiset. Sama vahvuus ilmenee myös muilla ihmiselämän aloilla.

Syväoppiminen on ensimmäinen syväoppimisen yleistajuisesti suomen kielellä kuvaava teos. Se esittelee alan käsitteet, tilan ja mahdollisen tulevaisuuden.

Ilmestynyt. Tutustu kirjaan.

 

TALOUS

Mariana Mazzucato, Yrittäjähenkinen valtioMariana Mazzucato, Yrittäjähenkinen valtioJulkisen ja yksityisen sektorin myytit ja niiden murtaminen. Suom. Juha Pietiläinen, ISBN 978-952-7367-06-3, 400 sivua, € 40,00. KL 36.

Vallitsevan tarinan mukaan suuret innovaatiot ja teknologiset mullistukset perustuvat rohkeiden yrittäjien ja yksityisten sijoittajien ottamiin riskeihin. Valtion rooliksi tässä tarinassa jää pitää näppinsä erossa ja huolehtia, että yrittäjien kannustimiin ei puututa.

Mazzucato osoittaa tässä klassikoksi nousseessa teoksessaan että monien innovatiivisten teknologioiden, kuten älypuhelinten ja monien lääkkeiden, menestys perustuu kuitenkin valtion aktiiviseen rooliin yritysten tuotteiden taustalla olevien teknologioiden luojana, varhaisvaiheen markkinoiden synnyttäjänä ja teknologisen mission asettajana.

Mariana Mazzucato on noussut nopeasti yhdeksi tämän hetken tärkeimmistä taloustieteilijöistä ja EU:n puiteohjelma Horisontti Eurooppa, Yhdysvalloissa pinnalla oleva Green New Deal ja monien Euroopan maiden koronaelvytysstrategiat perustuvat hänen ajatuksiinsa.

Mazzucato on taloustieteen professori University College Londonissa ja johtaa siellä IIPP-instituuttia.

Ilmestynyt. Tutustu kirjaan linkistä.

Juha Pietiläinen

Author Juha Pietiläinen

More posts by Juha Pietiläinen

Leave a Reply