fbpx
0
Uutiset

Venäläistä rulettia ilmastolla

By 1.12.20156 marraskuun, 2019No Comments

Alkava Pariisin ilmastokokous nostanee vaihteeksi pintaan keskustelun ilmaston lämpenemisestä. Ilmastonmuutos on tietysti monimutkainen asia, ja sen syitä voi vatvoa loputtomiin.
Paras kuvauksemme ilmastosta ovat monimutkaiset laskennalliset ilmastomallit. Eikä mikään malli ilmastosta ole tietenkään täysin varma. Tämä antaa joillekin syyn – ainakin retorisen perustelun – sivuuttaa ne kokonaan.
Mutta voiko ilmastomuutokseen jättää reagoimatta, koska mallit eivät ole täysin varmoja? Riskienhallinnan ja kompleksisten järjestelmien asiantuntijan Nassim Nicholas Talebin mukaan mallien varmuudella ei ole merkitystä.
Kun tiedetään, että ilmasto on kompleksinen järjestelmä, ja on osoitettu, että ilmastovaikutuksen suuruusluokka on riittävän suuri, todistustaakka haitan puuttumisesta on nillä, jotka kieltävät haitan olemassaolon. Tätä lähestymistapaa Taleb kutsuu varovaisuusperiaatteeksi.
Suomeksi sen voisi tiivistää: älä pelaa venäläistä rulettia. Haittoja koskeva epävarmuus on peruste ennaltaehkäisemisen puolesta, ei sitä vastaan.
Julkaisemme alla suomennoksen Nassim Talebin Facebook-sivullaan 15. toukokuuta  2015 julkaisemasta ilmastomuutosta ja ilmastomalleja koskevasta kommentista. Kirjoitus ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan.
”Ilmastomallit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Poliittinen keskustelu ihmisen toiminnan aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta pyörii tavallisesti mallien pätevyyden ympärillä. Ne, joiden mielestä mallit tuottavat päteviä ennusteita, vaativat määrättyä politiikkaa ennustettujen haittojen rajoittamiseksi; mallien pätevyyttä epäilevät perustelevat poliittisia toimenpiteitä sillä, että haitoista puuttuu luotettavia todisteita.
Nämä kaksi vaihtoehtoa eivät ole tyhjentäviä. Nykyiset ilmastomallit kyseenalaistavien ”skeptisyyden” voi sivuuttaa asettamalla riskin suoraviivaisimpaan mahdolliseen viitekehykseen globaalissa mittakaavassa. Toisin sanoen kysymys tulisi asettaa, ”mikä olisi oikea politiikka, jos luotettavia malleja ei olisi?”
Meillä on vain yksi planeetta. Tämä seikka rajoittaa radikaalisti minkälaisia suuren mittakaavan riskejä on soveliasta ottaa. Jopa hyvin epätodennäköisestä riskistä tulee mahdoton hyväksyä, kun se vaikuttaa meihin kaikkiin – tämän mittakaavan virheitä ei voida peruuttaa.
Ilman tarkkoja mallejakin voidaan päätellä, että saastuttaminen tai ympäristömme merkittävä muuttaminen veisi meidät kartoittamattomalle vyöhykkeelle, josta ei ole tilastollista aineistoa ja jonka mahdolliset seuraukset ovat suuria. Sekä tieteeseen perustuvan päätöksenteon että perimätiedon ydin on suhtautua vakavasti todisteiden puuttumiseen, kun teon seuraukset voivat olla suuria. Lisäksi päätäntäteorian perusteisiin kuuluu, että politiikan pitäisi riippua vähintään yhtä paljon kielteisiä vaikutuksia koskevasta epävarmuudesta kuin tunnetuista vaikutuksista.
Lisäksi on osoitettu, että missä tahansa läpinäkymättömyyttä sisältävässä järjestelmässä haitta seuraa annoksesta pikemminkin kuin haitallisen aineen luonteesta: haitta kasvaa epälineaarisesti pelissä olevien suureiden suhteen. Kaikella hauraalla on tämä ominaisuus. Vaikka tietty määrä saasteita on väistämätön, suuret määrät mitä tahansa saastetta asettavat meidät alttiiksi nopeasti kasvavalle ilmaston, biosfäärin kannalta olennaisen järjestelmän, epävakaaksi muuttumisen riskille. Täten hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää riippumatta siitä, mitä ilmastomallit kertovat.
Tämä johtaa seuraavaan epäsymmetrisyyteen ilmastopolitiikassa. On osoitettava, että vaikutuksen suuruusluokka on riittävän suuri, että sillä on vaikutusta. Kun tämä on tehty, kuten on, todistustaakka haitan puuttumisesta on niillä, jotka kieltävät sen olemassaolon.
Järjestelmän sisältämän epävarmuuden, sen läpinäkymättömyyden asteen sekä vaikutuksen epäsymmetrisyyden, pikemmin kuin määrättyjen mallien tuottamien ennusteiden, tulisi ohjata ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Kun kompleksisen järjestelmän ajaa liian pitkälle, se ei enää palaudu. Yleinen uskomus, että epävarmuus heikentää syitä suhtautua vakavasti ’ilmastokriisiin’, josta tutkijat meitä varoittavat, on totuuden vastakohta. Kun epävarmuus ymmärretään asianmukaisesti perusteluna ennaltaehkäisemisen puolesta, se korostaa näitä syitä tai saattaa jopa muodostaa niiden perustan.”
Suomennos on julkaistu aiemmin Terra Cognitan Facebook-sivulla.

Juha Pietiläinen

Author Juha Pietiläinen

More posts by Juha Pietiläinen

Leave a Reply